Parkförväxling

Att hjälpa en turist kan verka rätt trist
Men sittandes i Mössebergsparken kommer jantelagen sist
Hur ska vi hitta – upp till fjärran land?
Där vi hört sagan om gris, höns och får som berikat vårt land.

Det, min käre främling, kan jag hjälpa er på
Ni tar höger mot Danska vägen som leder er rätt
Men frestas inte av pizzerian upp på vår slänt
Fortsätter ni enhälligt upp på tå
finns parkens sköna vittringar bortom en vrå.

OROAD av Stig Carlson

Denna stilige och välskrivna man upptäckte jag av en slump i mitt läsande av Stig Dagermans brev. Carlson brevväxlade ofta med Dagerman, då de båda medverkade i Sveriges syndikalistiska ungdomsförbundets tidning Storm. Carlson medarbetade i Storm från 1943 fram till årsskiftet 1944/45 då han var bosatt i sin födelseort, Falköping. Dikten är hämtad från Carlsons slutgiltiga verk Sista dikter från 1971.

Jag är oroad över tillståndet i världen som inte tycks avge några tecken på förändringar, över de maktslukandes maktfullkomlighet och de rättslösas rättslöshet; maskarna som kryper in i duvans öga och bosätter sig där för all framtid, över datorer som räknar människor som tomhylsor och som bakar fram sina fakta i den ordning vi vill ha dem

Jag är oroad över att den nödvändiga revolutionen dröjer med alla sina slitna fraser och nedsolkade paroller, att inte arbetarna tar makten från ligan som sträcker sig över hela jorden, över att dessa får bränna brödsäden medan miljontals svälter ihjäl, över att Pentagon påstår sig vilja ha en fred som de själva aldrig trott på

Jag är oroad över ungdomen i kapitalistländerna systematiskt uppfostras till konsumenter och stimuleras av gifter och droger som samhället har ensamrätt på, att regeringar-militär-polis slår ner demonstrationer och “uppror” som de själva framsatt

Jag är oroad att vi inte hinner, att kapitalismen redan konsoliderat sin apparat så hårt och fast att den nästan förefaller omöjlig att rubba, över att två generationer inte förstår varandra, över att den modebetonade ergonomin täppt till hörselgångarna hos arbetarna och ungdomen, över att det tryckta och reflekterande ordet inte hinner fram innan de moderna massmedia spolierat möjligheten för och behovet av information

Jag är oroad över utvecklingen och missnöjd med mig själv som inte orkade satsa tillräckligt hårt på en framtid som just emedan jag och så många andra tvekade nu verkar osäkrare än någonsin, över att standarden fått överta målet för en människa i gemenskap och frihet, över att vi bara stillatigande åser de skändligheter som begås runt om oss

Jag känner mig oroad och önskar att många gjorde det