Råd till mina anarkistiska kamrater

Svensk översättning av den anarkistiska geografen Elisée Reclus text från 1901. Översättningen är gjord av mig, främst för att memorera texten, men även för att det möjligen är lustigt att läsa något av Reclus på svenska.

Jag håller just nu på att läsa Reclus Anarchy, Geography, Modernity, vilket kommer leda till en djupdykning om Reclus för min del. Förhoppningsvis kan jag publicera relevant information om fransosen och beskriva hans ställningstagande till de geografiska, hierarkiska och samhällsomvändande frågor som präglar oss än idag. 

Kära kamrater,

Det är vår sedvana att överdriva både våra styrkor och svagheter. Under revolutionära perioder verkar det onekligen som att våra handlingar har oöverträffliga konsekvenser. Å andra sidan, under tider av stagnering, även då vi dedikerat oss fullständigt till saken, upplevs våra liv som karga och värdelösa. Vi kan till och med uppleva oss bortsvepta av reaktionens vindar.

Vad kan vi då göra för att bibehålla vår intellektuella vigör, vår morala energi, och vår tro till den goda kampen?

Du kommer till mig i hoppet av att lära av min långa erfarenhet av människa och ting. Som en gammal man ger jag er följande råd.

Käbbla eller handla inte med personligheter. Lyssna på motsägande argument efter du presenterat dina egna. Förkunna dig med att behålla tystnaden och reflektera. Försök inte att få överhanden i ett argument av bekostnaden av din egna ärlighet. 

Studera med diskretion och enhällighet. Stor entusiasm och dedikation mot målet att riskera det egna livet är inte det enda sättet att betjäna en sak. Det är enklare att offra ens liv än att göra ens liv till en utbildning för andra. Den medvetna revolutionären är inte endast en person av känsla, utan också en av reflektion, vars varje kraftsamling att främja rättvisa och solidaritet baseras på exakt kunskap och en omfattande förståelse av historia, sociologi och biologi. En sådan människa kan inkorporera dess personliga idéer i ett större sammanhang av vetenskaperna, och kan således förstärka motståndet, uppehållen av den enorma kraft hen får genom sin breda kunskap.

Undvik specialisering. Alliera dig inte med nationer eller partier. Bli icke vare sig ryssar, polacker eller slaver. Var istället människor som hungrar efter sanning, fria från tankar av specifika intressen, och från spekulativa idéer gällande kineser, afrikaner eller européer. Patrioten börjar såsmåningom alltid att hata främlingen, och förlorar den känsla av rättvisa som tidigare tänt hens låga av entusiasm.   

Iväg med alla chefer, ledare och de apostlar av språk som gör deras ord till heliga skrifter. Undvik dyrkan och uppskatta orden av dina närmsta vänner eller visaste professor endast för den sanning du finner i dem. Om, efter beaktning, du har några tvivel, vänd dig inåt mot ditt egna sinne och återexaminera händelsen innan du fattar din slutgiltiga bedömning.

Så, du borde motsätta dig varje auktoritet, men också sätta dig in i en djup respekt för alla uppriktiga övertygelser. Lev ditt egna liv, men överlåt även andra deras fullständiga frihet till dess egna.

Om du kastar dig in i striden genom att offra ditt liv för beskyddandet av de förödmjukade och förtryckta, är det en mycket ädel sak, mina kamrater. Möt döden ädelt. Om du föredrar att vidta långsamt och tålmodigt arbete för en bättre framtid, är det däremot ännu bättre. Gör det målet av varje ögonblick av ett generöst liv. Men om du väljer att stå kvar fattig bland de fattiga, i full solidaritet med dem som utstår lidande, låt då ditt liv skina som ett välgörande ljus, ett perfekt exempel, en produktiv lärdom för alla!

Kamratliga hälsningar.
Elisée Reclus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *