Torpgärdan

Prepubertala kreaturer dansar i ring,
på Gärdesskolans bollplank möttes vårt skinn.
I mångt och mycket, av litet och stort,
berörde vi varandra utanför rastvaktens port.
En oskriven regel utan solljus, ty bröts den fick du smaka på Angelikas grus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *